Strona główna Siatkówka Tręby Stare IX Turniej Grand Prix w plażowej piłce siatkowej 2008

    Tręby Stare IX Turniej Grand Prix w plażowej piłce siatkowej 2008
 


R E G U L A M I N

IX REGIONALNEGO TURNIEJU PIŁKI PLAŻOWEJ
GRAND PRIX 2008

1. C E L:
- propagowanie aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu,
- popularyzacja plażowej piłki siatkowej.

2. O R G A N I Z A T O R:
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kleczewie,
- Urząd Miasta i Gminy w Kleczewie,

3. S P O N S O R Z Y:
- Sklep ARDOM Zbigniew Berthold Kleczew,
- CCC Krzysztof Kurzawa,
- Urząd Miasta i Gminy Kleczew,
- Ośrodek Sportu i Rekreacji Kleczew,
- Starostwo Powiatowe Konin,
- OWL „Węgiel Brunatny” Kleczew.

3. T E R M I N I M I E J S C E:
Turnieje odbędą się na plaży w Trębach Starych o godz.10.00 w dniach:
- 29.06. 2008 r. ,
- 20.07. 2008 r. ,
- 17.08. 2008 r. .

5. U C Z E S T N I C T W O:
W turniejach uczestniczą pary męskie zgłoszone do turnieju w dniu rozgrywek do godziny 9.45. Zawodnik zgłoszony do danej drużyny na jeden turniej w jego trakcie nie może zmienić pary na inną.

6. S Y S T E M R O Z G R Y W E K:
Turniej rozgrywany będzie systemem brazylijskim lub z eliminacjami w zależności od ilości zgłoszonych par do danego turnieju. W każdym turnieju zostaną rozstawione najlepsze pary, które nie będą rozgrywały spotkań eliminacyjnych.. W eliminacjach grają pary ustalone w drodze losowania. . Po rozegraniu meczów eliminacyjnych ustala się drabinkę spotkań systemem brazylijskim. Para po przegraniu dwóch spotkań odpada z turnieju

7. SPRAWY TECHNICZNE:
Obowiązują przepisy PZPS – piłki plażowej
- 2 -

Spotkania rozgrywane są do wygrania jednego seta do 21 punktów bez
punktu granicznego.
Spotkania półfinałowe i finałowe odbywają się do 2 wygranych setów,
każdy do 21 punktów bez punktu granicznego, w przypadku stanu w
setach 1 : 1, trzeci set grany do 15 – u również bez punktu granicznego).
Przerwy na odpoczynek – po jednej w każdym secie dla każdego zespołu.
Zmiana boisk w dwóch setach następuje po zdobyciu każdych 7 – miu
punktów przez zespoły. Po zdobyciu 21 punktów następuje przerwa
techniczna. W trzecim secie zmiana boiska następuje, po każdych
zdobytych 5 – ciu punktach.

8. S P R A W Y F I N A N S O W E:
Zespoły wpłacają wpisowe w wysokości 20,- przy zgłaszaniu par do
każdego turnieju.
Koszty organizacji i prowadzenia cyklu Grad Prix ponoszą organizatorzy.
Koszty przejazdów, wpisowego, wyżywienia, ubezpieczenia pokrywają zespoły we własnym zakresie.

9. N A G R O D Y:
Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymują puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Zdobywcy IV miejsca dyplomy.

10. P U N K T A C J A:
W każdym turnieju punktowane będą miejsca zajęte od 1 – 20, i tak:
1 miejsce 100 punktów,
2 miejsce 95
3 miejsce 90
4 miejsce 85,
5 miejsce 80,
6 miejsce 75,
7 miejsce 70,
8 miejsce 65,
9 miejsce 60,
10 miejsce 55,
11 miejsce 50,
12 miejsce 45,
13 miejsce 40,
14 miejsce 35,
15 miejsce 30,
16 miejsce 25
- 3 –

17 miejsce 20,
18 miejsce 15,
19 miejsce 10,
20 miejsce 5.
W przypadku zajęcia miejsc 5 – 8, 9 – 12 itd. sumuje się ilość punktów za poszczególne miejsca i dzieli przez ilość par.
Zwycięzcą CYKLU GRAND – PRIX zostanie para, która uzyska największą ilość punktów po zakończeniu cyklu turniejów.

11. P O S T A N O W I E N I A K O Ń C O W E:
a. organizator zastrzega sobie wyłączną interpretację regulaminu,
b. pary uczestniczące w turniejach ubezpieczają się we własnym zakresie, uczestniczą na własną odpowiedzialność, organizator nie będzie ponosił odpowiedzialności za wynikłe wypadki,
c. zawodnicy uczestniczący w turniejach winni posiadać aktualne badania lekarskie – stwierdzające zdolność do gry w plażowej piłce siatkowej lub w dniu zawodów złożą oświadczenie, że są zdrowi i nie mają przeciwwskazań do gry w plażowej piłce siatkowej, startują na własne życzenie i nie będą rościć od organizatorów żadnych roszczeń z tego tytułu. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana zgoda rodziców lub opiekunów.
d. organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w miejscu organizowanych turniejów.


DO UDZIAŁU ZAPRASZAJĄ
ORGANIZATORZY
Siatkówka

miesiąc :      
Pn Wt Śr Cz Pt So N
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Turystyka

Rekreacja
Plaże Wypożyczalnie Sprzetu Wodnego  Stadnina Koni Mieczonica
Imprezy na naszym terenie        Imprezy na naszym terenie     Place zabaw

webstyl spapolska Grzejniki aluminiowe ....................................................... ....................................................... ....................................................... ....................................................... ....................................................... ....................................................... ....................................................... ....................................................... ....................................................... ....................................................... ....................................................... ....................................................... ....................................................... ....................................................... ....................................................... GotLink.plNAJWIĘKSZA hurtownia opakowań Piła
Oferujemy kupno spółek z o.o. - nowe i ze stażem w atrakcyjnych cenach!
chudnięcie w czasie snu
urlop nad morzem wczasy w Rusinowie pokoje nad morzem
kursy walut Kantor Rzeszów Western Union