Strona główna Filmy z Henrykowa
     Filmy z Henrykowa
Dzie? wsp?lnoty to s?uchanie Pana przemawiaj?cego do mnie w drugim cz?owieku, w jego s?owach, otwartym sercu, gestach rado?ci, opowie?ciach bez ko?ca, u?ciskach - wspomnienia z pielgrzymki tu? przed jesiennym Dniem Wsp?lnoty.

Informacje z kanalu : http://www.wroclaw.oaza.pl/rss.php

GotLink.pl