Strona główna Aktualności PO: Nie byli¶my i nie jeste¶my liberalni
     PO: Nie byli¶my i nie jeste¶my liberalni
I sta³o siê. Po wielu latach udowadniania (nie tylko w &#8222;M³odzie¿ kontra&#8221;) opinii publicznej i samym dzia³aczom partii rz±dz±cej, i¿ formacja ta nie ma nic wspólnego z liberalizmem gospodarczym, w koñcu us³yszeli¶my to od samego... szefa klubu parlamentarnego PO.<BR><BR>Komentarz WiK:<BR>

Informacje z kanalu : http://kapitalizm.org/rss.rss

GotLink.pl