Strona główna Okna coraz dro
     Okna coraz dro
Sukcesywny wzrost inflacji oraz cen surowc?w powoduje, ?e producenci stolarki okiennej zmuszeni s? do poszukiwania nowych sposob?w na optymalizacj? koszt?w. Ostatecznie jednak cz??? podwy?ek zostanie przeniesiona na klient?w, co wp?ynie na kondycj? ca?ego rynku.

Informacje z kanalu : http://www.dachy.org/rss.php

GotLink.pl